Sinh viên xuất sắc, tiêu biểu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Tiếp sức tài năng

Giới trẻ 17/09/2019 - 09:43

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tại cuộc họp mặt thực tập sinh sau đại học ở Israel và hỗ trợ sinh viên đại học. Trao hỗ trợ chi phí học tập cho 4 sinh viên đại học Tại buổi họp mặt, sau khi nghe các thực tập sinh sau đại học báo cáo tình hình học tập, nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Israel, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ ghi nhận những nỗ lực của các em trong quá trình nghiên cứu, học tập ...

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tại cuộc họp mặt thực tập sinh sau đại học ở Israel và hỗ trợ sinh viên đại học.

Sinh viên xuất sắc, tiêu biểu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Tiếp sức tài năng - Hình 1

Trao hỗ trợ chi phí học tập cho 4 sinh viên đại học

Tại buổi họp mặt, sau khi nghe các thực tập sinh sau đại học báo cáo tình hình học tập, nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Israel, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ ghi nhận những nỗ lực của các em trong quá trình nghiên cứu, học tập tại Israel; đồng thời gợi mở một số vấn đề để các em sau khi về nước, tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình. Lưu ý các em mang kiến thức đã học được ứng dụng vào đời sống, thực tiễn để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Dịp này, quỹ đã tổ chức trao tiền hỗ trợ chi phí học tập cho 4 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 49 triệu đồng. Thời gian qua, ngoài khen thưởng, hỗ trợ, tài trợ cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, quỹ còn tài trợ vốn (không lãi) cho 10 sinh viên sau đại học đi nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Israel, mỗi suất hỗ trợ là 50 triệu đồng. Sau khi về nước, các em đã hoàn trả lại vốn; đồng thời tham gia tài trợ để quỹ tiếp tục hỗ trợ các sinh viên, học sinh khác.

MINH HIỂN

Theo baoangiang