Số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm trong tháng 4-2021

Kinh tế 15/05/2021 - 12:09

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4-2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập giảm 12,3% (tương ứng giảm 2.094 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 14.886 chiếc, tương ứng đạt 310 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 16.980 chiếc với trị giá đạt 386 triệu USD.

Trong tháng 4, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 6.427 chiếc; từ Inđônêxia với 4.927 chiếc và từ Trung Quốc với 2.685 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm trong tháng 4-2021 - ảnh 1

Một bãi xe nhập khẩu: Ảnh minh họa/TTXVN

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 10.336 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 156 triệu USD, chiếm 69,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 4,7% (tương đương giảm 513 chiếc) so với tháng trước. Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 5.671 chiếc, tăng 33,4% và Thành phố Hồ Chí Minh với 4.551 chiếc, giảm mạnh 29% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 4 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.182 chiếc, giảm 17,3% và từ thị trường Inđônêxia với 4.452 chiếc, tăng 20% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 26 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Nga (20 chiếc) và Thái Lan (6 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 4 là 2.546 chiếc, với trị giá đạt 65,9 triệu USD; giảm 46,4% về lượng và giảm 44,1% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 1.223 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 65% so với tháng trước. Tiếp theo, có 757 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 20% và có 465 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, giảm 6,1%.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 4 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh với 1.121 chiếc, giảm 53,4%; Lạng Sơn với 743 chiếc, tăng 17,6% và thành phố Hải Phòng với 681 chiếc, giảm 68% so với tháng trước.

Số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm trong tháng 4-2021 - ảnh 2

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 4 tháng năm 2020 và 4 tháng năm 2021 (nguồn Tổng cục Hải quan).

Trong tháng 4, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.978 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 87,9 triệu USD. Trong đó, có tới 1.665 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn và chiếm tỷ trọng tới 84% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính đến hết tháng 4, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 50.161 chiếc, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 33.366 chiếc, tăng 36,9%; ô tô vận tải đạt 11.998 chiếc, tăng 82,4%.

Về linh kiện và phụ tùng ô tô, cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 có 452 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 491 triệu USD (giảm 8% so với tháng trước).

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 109 triệu USD, từ Trung Quốc với 92 triệu USD, từ Nhật Bản với 79 triệu USD, từ Thái Lan với 72,5 triệu USD, từ Ấn Độ với 27 triệu USD và từ Inđônêxia với 19,6 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 399 triệu USD, chiếm tỷ trọng 88% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, tính trong 4 tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,67 tỷ USD, tăng 44,8%, tương ứng tăng 518 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

HOÀNG LAN