Sở Tư pháp Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm thành lập ngành Tư pháp

Pháp Luật 23/05/2020 - 11:13

Sở Tư pháp Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 /28-8-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-10-2020 và ước tính đến 31-12-2020. Đối tượng thi đua gồm tập thể là Sở Tư pháp TP Hà Nội, các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội. Cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên.

Nội dung thi đua tập trung chủ yếu vào viêc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể như, đối với công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), thi đua thực hiện tốt công tác góp ý, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định dự thảo VBQPPL. Bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản, cẩn trọng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.

Sở Tư pháp Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm thành lập ngành Tư pháp - ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở Tư pháp Hà Nội và bà Tống Thị Thanh Nam - Phó GĐ Sở Tư pháp Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: T.Hải

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật, thi đua thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… Đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL gắn với công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong lĩnh vực hộ tịch, thực hiện quán triệt các quy định mới về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch của địa phương đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch. Trong lĩnh vực chứng thực, chủ động hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở, không để tình trạng đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ vượt cấp….

Đối với công tác lý lịch tư pháp, nội dung thi đua tập trung vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền, bảo đảm từ 95% Phiếu lý lịch tư pháp được cấp chính xác, kịp thời, đúng pháp luật. Từng bước thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Nội dung thi đua cũng tập trung vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng….

Triển khai thực hiện phong trào thi đua, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua của đơn vị. Đồng thời phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phổ biến, tuyên truyền tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội. Tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tiến đô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

Tiếp tục bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Thanh Hải