Số áo, năm sinh, chiều cao của toàn bộ 30 tuyển thủ Olympic Việt Nam

29/07/2018 - 11:58 - Nguồn: anninhthudo.vn Yêu cầu xóa tin

Số 1: Thủ môn Bùi Tiến Dũng Số 2: Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh Số 3: Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại Số 4: Hậu vệ Bùi Tiến Dũng Số 5: Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh Số 6 (đội phó): Tiền vệ Lương Xuân Trường Số 7: Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng Số 8: Tiền vệ Phạm Đức Huy Số 9: Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn Số 10 (đội trưởng): Nguyễn Văn Quyết Số 11: Tiền đạo Nguyễn Anh Đức Số 12: Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy Số 13: Tiền đạo Hà Đức Chinh Số 14: Tiền đạo Nguyễn Công Phượng Số 15: Hậu vệ Nguyễn Thành Chung Số 16: Tiền đạo Phan Văn Đức Số 17: Tiền vệ Vũ Văn Thanh Số 18: Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh Số 19: Tiền đạo Nguyễn Quang Hải Số 20: Hậu vệ Đoàn Văn Hậu Số 21: Hậu vệ Trần Đình Trọng Số 22: Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng Số 23: Thủ môn Đặng Văn Lâm Số 24: Tiền đạo Hoàng Minh Tuấn Số 25: Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh Số 26: Hậu vệ Trịnh Văn Lợi Số 27: Tiền đạo Trần Minh Vương Số 28: Tiền vệ Triệu Việt Hưng Số 29: Tiền vệ Lê Phạm Thành Long Số 30: Tiền vệ Lê Văn Sơn

Số 1: Thủ môn Bùi Tiến Dũng
Số 2: Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh
Số 3: Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại
Số 4: Hậu vệ Bùi Tiến Dũng
Số 5: Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh
Số 6 (đội phó): Tiền vệ Lương Xuân Trường
Số 7: Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng
Số 8: Tiền vệ Phạm Đức Huy
Số 9: Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn
Số 10 (đội trưởng): Nguyễn Văn Quyết
Số 11: Tiền đạo Nguyễn Anh Đức
Số 12: Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy
Số 13: Tiền đạo Hà Đức Chinh
Số 14: Tiền đạo Nguyễn Công Phượng
Số 15: Hậu vệ Nguyễn Thành Chung
Số 16: Tiền đạo Phan Văn Đức
Số 17: Tiền vệ Vũ Văn Thanh
Số 18: Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh
Số 19: Tiền đạo Nguyễn Quang Hải
Số 20: Hậu vệ Đoàn Văn Hậu
Số 21: Hậu vệ Trần Đình Trọng
Số 22: Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng
Số 23: Thủ môn Đặng Văn Lâm
Số 24: Tiền đạo Hoàng Minh Tuấn
Số 25: Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh
Số 26: Hậu vệ Trịnh Văn Lợi
Số 27: Tiền đạo Trần Minh Vương
Số 28: Tiền vệ Triệu Việt Hưng
Số 29: Tiền vệ Lê Phạm Thành Long
Số 30: Tiền vệ Lê Văn Sơn