Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi

Thể thao 04/12/2018 - 16:10

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2018, bất ngờ với số phiếu của Messi.

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 1

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 2

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 3

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 4

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 5

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 6

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 7

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 8

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 9

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 10

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 11

Số phiếu bầu cụ thể của top 10 Quả bóng Vàng 2018: Bất ngờ với Messi - ảnh 12