Sớm đưa Cảng HKQT Vân Đồn vào khai thác

01/11/2018 - 09:26 - Nguồn: baophapluat.vn Yêu cầu xóa tin
Sớm đưa Cảng HKQT Vân Đồn vào khai thác
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ninh từng bước thực hiện việc bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo đảm hoạt động bay dự án Cảng HKQT Vân Đồn cho các cơ quan, đơn vị quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng phối hợp với Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác nghiệm thu công trình Cảng HKQT Vân Đồn bảo đảm chất lượng theo quy định để sớm đưa vào khai thác sử dụng.