Sơn Hà thâu tóm thành công thương hiệu Toàn Mỹ

26/10/2018 - 15:30 - Nguồn: vtc.vn Yêu cầu xóa tin

 Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ (Toàn Mỹ) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018. Đại hội chính thức thông qua phương án thu mua Toàn Mỹ với tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần của Sơn Hà) từ tháng 10/2017, Sơn Hà đã phát hành 17.960.000 cổ phiếu SHI để hoán đổi với 8.980.000 cổ phiếu Toàn Mỹ.

Son Ha thau tom thanh cong thuong hieu Toan My hinh anh 1

 Sơn Hà thâu tóm thành công thương hiệu Toàn Mỹ.

Từ ngày 10/10/2018, Sơn Hà đã chính thức xong thủ tục pháp lý về việc thâu tóm xong Toàn Mỹ, Uỷ ban chứng khoán cũng cấp thủ tục chứng thực là Chấp thuận kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu.

Như vậy, sau khi hoán đổi, Công ty Toàn Mỹ đã chính thức trở thành công ty con của Sơn Hà (Sơn Hà chiếm 99,78% cổ phiếu Toàn Mỹ đang lưu hành). Vốn điều lệ mới của Sơn Hà được xác nhận là 853.873.370.000 VNĐ (tăng thêm 179.600.000.000 VNĐ).

Thương vụ này được bắt đầu từ tháng 10/2017. Đại hội cổ đông bất thường Sơn Hà phê chuẩn việc mua Toàn Mỹ, với mục đích để Sơn Hà vươn ra phủ kín thị trường toàn quốc.

Việc thâu tóm thành công Toàn Mỹ không chỉ giúp Sơn Hà mở rộng và phát triển thị trường phía Nam, tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ tại thị trường phía Nam.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị cũ và bầu thay thế thành viên mới. Đồng thời, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2020) đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Hội đồng quản trị hiện thời gồm các thành viên: Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đình Quý - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Ngọc Vy