SSIAM thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam

Kinh tế 13/01/2021 - 14:57

Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) cùng với các đối tác là CT Bright (CTB) thuộc Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) và Mercuria Investment Co., LTD (MIC) - công ty quản lý quỹ có các cổ đông lớn là: Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), Itochu Corporat

VGIF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (Private Equity – PE), có quy mô dự kiến 150 triệu USD, kỳ hạn 10 năm, thời gian đầu tư 5 năm, chính thức được thành lập từ ngày 14/10/2020. Qũy áp dụng cách thức đầu tư linh hoạt và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến người tiêu dùng và những ngành có thế mạnh cạnh tranh của Việt Nam, bao gồm thực phẩm, đồ uống; bán lẻ; dược phẩm/sức khỏe; điện/năng lượng; nước… trong đó nhiều ngành là lĩnh vực thiết yếu, đồng thời có nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng do sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng/tiêu dùng, các chính sách hỗ trợ hấp dẫn và có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao.

SSIAM thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam - ảnh 1
SSIAM ký kết trực tuyến thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam - PE

Mục tiêu của Qũy VGIF tập trung vào 3 điểm chính, gồm: Các công ty có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng lớn trong các năm tới; Cơ hội niêm yết hoặc tư nhân hóa các công ty nhà nước với định giá hấp dẫn; Niêm yết qua PIPEs, hoặc spin-offs những công ty con của tập đoàn đã được niêm yết.

Ngoài việc hợp tác góp vốn đầu tư, ba thành viên lập quỹ là SSIAM, CTB và MIC, sẽ phối hợp với nhau trên mọi phương diện: quản lý hoạt động của quỹ, huy động vốn, thẩm định doanh nghiệp, ra quyết định đầu tư…

Với vai trò là “chủ nhà”, SSIAM có trách nhiệm tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, đội ngũ đầu tư của SSIAM sẽ trực tiếp tham gia vào hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp, cũng như bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.