Street style sành điệu của Ariel, Cinderella

Tuổi Teen 20/07/2020 - 19:51

Các nhân vật Disney được khoác lên mình những bộ cánh thời thượng ở ngoài đời sẽ thế nào nhỉ?

Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 1  

Belle.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 2  

Maleficent.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 3  

Tiana.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 4  

Meg.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 5  

Ariel.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 6  

Eric.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 7  

Aurora.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 8  

Phillip.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 9  

Cinderella.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 10  

Bạch Tuyết.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 11  

Nữ hoàng Grimhilde.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 12  

Mộc Lan.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 13  

Li Shang.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 14  

Pocahontas.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 15  

John Smith.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 16  

Peter Pan.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 17  

Jasmine.

 
Street style sành điệu của Ariel, Cinderella - ảnh 18  

Aladdin.

 

Mộc Trà