Sự tham gia của cộng đồng dân tộc vào các dự án phát triển

Xã hội 11/04/2013 - 08:30

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Nhóm công tác về dân tộc thiểu số (EMWG) đã tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong các dự án phát triển”.

Theo đại diện của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường(iSEE), Helvetas, Plan...: Từ thực tiễn triển khai các dự án tại cộng đồng dân tộc thiểu số chothấy, muốn thành công phải phát huy vai trò của chính đồng bào trong vận dụng kiến thức văn hóa bảnđịa để giải quyết vấn đề phát sinh trong cuộc sống, đồng bào phải tham gia ngay từ đầu dự án, hạnchế tối đa các áp đặt của cán bộ dự án...


Ông Cầm Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) cho biết: Bên cạnh cách tiếp cậntruyền thống, các dự án đang triển khai tại vùng đồng bào dân tộc cũng đang có thay đổi về phươngpháp tiếp cận khi xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc để đảm bảo phù hợp hơn, hướng tới cộngđồng. Cụ thể như việc xây dựng chính sách, chương trình, dự án theo cách tiếp cận "từ dưới lên", cóđiều tra khảo sát, tổ chức tham vấn, xác định nhu cầu của cộng đồng khi xây dựng, ban hành chínhsách. Đơn cử như việc khảo sát, tham vấn rộng rãi các địa phương, đồng bào khi xây dựng Chươngtrình 135 giai đoạn II và giai đoạn III. Việc đổi mới tiếp cận chính sách đối với cộng đồng dân tộcnâng cao quyền, sự hiểu biết, tính chủ động sáng tạo của người dân trong triển khai dự án. Nhậnthức của cộng đồng, người dân có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế hộ, xóa đóigiảm nghèo thông qua tuyên truyền và trực tiếp thực hiện và giám sát chính sách, dự án.


Xuân Cường