T.Ư giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch nước

03/10/2018 - 18:56 - Nguồn: baogiaothong.vn Yêu cầu xóa tin
TBT phat bieu khai mac 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được T.Ư giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Văn phòng T.Ư Đảng vừa phát hành thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 3/10.

Theo đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm hai đồng chí Võ Thái Nguyên và Trần Đức Thắng.