Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh

Kinh tế 20/10/2020 - 21:52

Diễn đàn Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và lễ tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc Vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ được Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp tổ chức vào ngày 8/11.

Theo thông tin từ Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp, diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp (DN) về văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh trong việc góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thời COVID-19.

Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh - ảnh 1

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp chia sẻ về Diễn đàn và Lễ tôn vinh (Ảnh: TT)

Đây cũng là dịp để cộng đồng DN Việt Nam kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách, chiến lược và giải pháp phù hợp để hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, DN thích nghi, tái hoạt động, phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước sau dịch COVID-19.

Thông qua đó, tôn vinh các DN có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hành văn hóa DN và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động chào mừng 4 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11/2016 - 10/11/2020).

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp cho biết, diễn đàn được tổ chức quy mô quốc gia với sự tham gia của gần 600 đại biểu, tập trung trao đổi về những tác động của đại dịch COVID-19 và các thách thức cũng như cơ hội đối với văn hóa kinh doanh, văn hóa ứng xử, văn hóa tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội với DN...

Theo Chủ tịch Hiệp hội, đây cũng là dịp để đánh giá tác động của COVID-19 và trạng thái bình thường mới đối với văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, đánh giá lợi ích mang lại từ văn hóa kinh doanh áp dụng trong DN, biến “nguy” thành “cơ”, trạng thái bình thường mới trong kinh tế, xã hội quốc tế và trong nước tác động đến văn hóa kinh doanh.

Các khuyến nghị, kiến nghị tại diễn đàn cũng sẽ được gửi đến cơ quan lý./.

KT