Tạm dừng cấp phép dự án FDI có thể gây ô nhiễm

24/06/2010 - 01:57 - Nguồn: vietnamnet.vn Yêu cầu xóa tin

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm dừng cấp phép các dự án FDI có khả năng gây ô nhiễm môi trường

  • Cá chết hàng loạt do sông bị ô nhiễm
  • Cá chết do KCN Liêu Chiểu gây ô nhiễm sông Cầu Trắng
  • Ruộng vườn bỏ hoang, cá tôm thất bát

Ngày 23/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã chỉ đạo tạm dừng cấp giấy phép đầu tư cho các dự án trồng rừng và nuôi trồng thủy sản, các dự án trong khu vực bán đảo Sơn Trà và các dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

 

Mô tả ảnh.

Cống xả nước thải từ KCN Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Ảnh: HC

Đối với các dự án đã được cấp phép, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ thị Sở KH-ĐT và Ban quản lý các Khu công nghiệp - Chế xuất Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, góp vốn điều lệ; đánh giá công tác bảo vệ môi trường, tuyển dụng lao động; đình công, lãn công không đúng quy định… Rà soát, theo dõi, đôn đốc các dự án tạm dừng hoạt động, có văn bản nhắc nhở chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ.

 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở KH-ĐT đề xuất, tham mưu cho UBND TP thu hồi giấy phép nếu chủ đầu tư không có kế hoạch triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết; hoặc thu hồi giấy phép trước thời hạn nếu nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc bỏ về nước quá thời hạn mà không triển khai dự án.

 

Đối với dự án nằm trong các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng lập thủ tục thu hồi phép đầu tư theo chức năng.  Theo chỉ thị này, định kỳ hằng năm UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức gặp các nhà đầu tư để giải quyết các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.

  • Hải Châu
,