Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là Tiến sĩ Quản lý kinh tế

Giới trẻ 11/11/2020 - 11:15

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI diễn ra ngày 11/11/2020, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Anh Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê quán ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Anh đã trải qua quá trình đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh rồi Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là Tiến sĩ Quản lý kinh tế - ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI Nguyễn Anh Tuấn

Quá trình công tác của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI Nguyễn Anh Tuấn như sau:

- Từ tháng 12/2002 - tháng 6/2009: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội (khóa XIII), Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ tháng 6/2009 - 1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII); Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

- Từ tháng 2/2010 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10/2011 - 1/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ tháng 2/2013 - 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X), Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (khóa XXI), Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ tháng 8/2014 - 11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 5/2016).

- Từ tháng 12/2017 đến nay: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 12/2017); Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 01/2018); Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 10/2018); Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12/2019).

Mai Châm