“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang

Phái đẹp 27/10/2018 - 15:02

Trình diễn bộ sưu tập mang tên “Bird Of Paradise”, các người mẫu nhí chuyên nghiệp sải bước trên sàn catwalk không thua kém người lớn.

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 1

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 2

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 3

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 4

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 5

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 6

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 7
“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 8

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 9
“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 10
“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 11
“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 12
“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 13

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 14

“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang - ảnh 15