"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại

20/11/2018 - 00:19 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 1
"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 2

Tự mình hại mình chứ không đổ tại người khác được nhé.

"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 3
"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 4

"Thốn" với tình huống thử cảm giác mạnh.

"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 5
"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 6

Thế này thì "tàn đời trai" rồi còn đâu.

"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 7
"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 8

Đừng dại dột tin tưởng đứa bạn thân "khốn nạn".

"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 9
"Tàn đời trai" chỉ vì suốt ngày... nghịch dại - 10

Thích chắn đường của chị nè.