Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em

Xã hội 27/02/2021 - 01:57

Công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có ý nghĩa xã hội quan trọng, là mục tiêu, chiến lược phát triển con người.

Bộ Công an vừa ban hành “Kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi” (Kế hoạch) nhằm tiếp tục công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em; xây dựng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể và có cơ chế giám sát thực hiện công tác này.

Lực lượng CAND là nòng cốt

Để đạt được chỉ tiêu: Đến năm 2025, 63/63 tỉnh thành phố tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật mới ban hành, có hiệu lực liên quan đến bảo vệ trẻ em; 75% báo cáo viên Trung ương và các tỉnh, thành, huyện, thị trọng điểm được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; 100% các địa phương xây dựng mô hình hoặc lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi với phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội…., công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng; trong đó chú trọng việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch; đổi mới phương pháp, biện pháp tuyên truyền; tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể công tác phòng ngừa, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo…

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa xác định lực lượng CAND là nòng cốt trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi cộng đồng; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ… Xây dựng, hướng dẫn, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật và số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị chức năng có nhiệm vụ trên cho các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực dễ bị tội phạm lạm dụng hoạt động…

Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em - ảnh 1

Lực lượng Biên phòng Trung Quốc bàn giao nạn nhân bị mua bán được giải cứu cho lực lượng Biên phòng Việt Nam.

Trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, Kế hoạch chú trọng vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng; xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong xác minh, đánh giá chứng cứ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các nước, xác lập cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến các đối tượng phạm tội thuộc các nhóm trên.

Nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm

Trong xây dựng, hoàn thiện và phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch nêu rõ: Căn cứ vào tình hình thực tiễn áp dụng, nhất là khó khăn, vướng mắc chồng chéo, đề xuất, sửa đổi, bổ sung đồng bộ, phù hợp, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống xâm hại trẻ em.

Phối hợp các cơ quan liên quan ngành tư pháp Trung ương xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong quá trình tiếp nhận , giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án…

Nghiên cứu đề tài và tổ chức thực hiện các hội thảo khoa học, chuyên đề trong nước, quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; xây dựng tài liệu chuyên đề, tài liệu tham khảo, hướng dẫn triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác này.

Công tác chỉ đạo, xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc yêu cầu công an các địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình về “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em”, tổ chức sơ - tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, rút ra bài học kinh nghiệm; có kế hoạch duy trì, nhân rộng góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm… Đặc biệt lưu ý việc triển khai xây dựng, duy trì mô hình “Phòng điều tra thân thiện” với trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Một nhiệm vụ không thể thiếu là vấn đề hợp tác quốc tế; trong đó tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng các nước tiếp giáp đường biên giới để tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất cảnh qua biên giới nhằm phòng chống tội phạm mua bán trẻ em…

Linh Anh