Tăng mức bồi thường bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc lên 150 triệu đồng

Xã hội 02/03/2021 - 23:08

Theo thông tư mới nhất, từ hôm nay (1/3), mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng lên 150 triệu đồng cho 1 người trong 1 vụ tai nạn.

Đây được coi là nội dung đáng chú ý trong Thông tư 04/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực kể từ hôm nay (1/3/2021).

Tăng mức bồi thường bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc lên 150 triệu đồng - ảnh 1

Tăng mức bồi thường bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc lên 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Mức này cao hơn quy định hiện hành trong Thông tư 22/2016 là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

(Hiện hành, tại Điều 9 Thông tư 22/2016/TT-BTC thì mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn).

Bên cạnh đó, mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy gây ra cũng được quy định là 50 triệu đồng/vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.

Thông tư 04/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Được biết, mức phí bảo hiểm bắt buộc không thay đổi: Phí bảo hiểm với xe mô tô dưới 50cm3 là 55 nghìn đồng/năm, xe trên 50cm3 là 60 nghìn đồng/năm, xe dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải là 437 nghìn đồng/năm, cho đến xe tải trên 15 tấn là 3,2 triệu đồng/năm.