Tăng 22% lỗ ròng nửa đầu năm lên hơn 685 tỷ sau soát xét, Gỗ Trường Thành (TTF) nói gì?

Kinh tế 31/08/2018 - 09:43

Gỗ Trường Thành đã tăng trích lập dự phòng giám giá hàng tồn kho dẫn đến lỗ tăng.

Sau soát xét, 6 tháng đầu năm 2018 Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 685 tỷ đồng, tức tăng mức thua lỗ lên 22%, tương đương 124 tỷ so với báo cáo tự lập.

Trong đó, sau kiểm toán giá vốn hàng bán TTF tăng do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với hàng dở dang, thành phẩm cũng như hàng hóa chậm luân chuyển và giảm giá với số tiền 172 tỷ đồng, điều chỉnh bổ sung tăng giá vốn đối với đối với hợp đồng thi công lắp đặt cho các các công trình là 5,8 tỷ, đồng thời loại trừ bổ sung phần lợi nhuận chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch hơn 2 tỷ. Tổng giá vốn hàng bán Công ty điều chỉnh tăng 180 tỷ đồng so với tự lập, lên mức 509 tỷ.

Cùng với đó, doanh thu tài chính cũng điều chỉnh giảm do điều chỉnh giảm thu nhập lãi phát sinh từ các khoản cho vay đối với công ty liên kết là 594 triệu, song chi phí tài chính giảm 44 tỷ do ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện được loại trừ trước đây.

Về chi phí, chi phí bán hàng và quản lý đồng thuận tăng so với tự lập, trong đó chi phí bán hàng tăng do loại trừ bổ sung giao dịch nội bộ. Mặt khác, thu nhập khác lại giảm do phân loại lại doanh thu bán phế liệu sang khoản mục doanh thu bán hàng.

Kết quả là, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng thêm 124 tỷ lên 685,2 tỷ đồng.

Tăng 22% lỗ ròng nửa đầu năm lên hơn 685 tỷ sau soát xét, Gỗ Trường Thành (TTF) nói gì? - ảnh 1

Phía TTF nói thêm nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế kỳ này giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, ngoài những điều kể trên còn xuất phát từ:

(1) Doanh thu của nhóm Công ty giảm 198 tỷ, tương đương 45% chủ yếu tại mảng hoạt động xây lắp các công trình Vingroup và công ty con Vingroup giảm vì đã đi vào hoàn tất. Dự kiến 6 tháng cuối năm, doanh thu từ hoạt động thi công lắp đặt sẽ tăng trở lại do Công ty ký hợp đồng lắp đặt cửa chống cháy cho toàn bộ công trình Vingroup cũng như công ty con của Vingroup;

(2) Điều chỉnh bổ sung tăng giá vốn đối với hàng dở dang thi công công trình 39,5 tỷ;

(3) Tăng chi phí tài chính lên 18 tỷ do phát sinh thương vụ thoái vốn tại công ty liên kết;

(4) Trích lập dự phòng phải thu khó đòi 370 tỷ đồng;

(5) Trích lập dự phòng hàng tồn 32 tỷ đồng;

Đáng chú ý, trong BCTC soát xét bán niên 2018, kiểm toán đã nhấn mạnh khoản lỗ thuần 732 tỷ đồng phát sinh trong kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 của TTF. Theo đó, Công ty ghi nhận lỗ lũy kế hơn 2.092 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả ngắn hạn của nhóm Công ty đã vượt 100 tỷ đồng so với tổng tài sản ngắn hạn. Căn cứ theo đó, kiểm toán đặt nghi ngờ về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của nhóm Công ty.

Cổ phiếu nằm sàn với giao dịch đột biến, Gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục nhấn mạnh sẽ phát triển hợp đồng cùng Vingroup