Tăng cường chống xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại

Xã hội 12/04/2013 - 15:20

Phát huy vai trò giám sát, phát hiện nhiều điểm kinh doanh có biểu hiện văn hóa không lành mạnh để kịp thời xử lý.

Sáng 12/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghịsơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 46 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độchại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Năm qua, bằng nhiều phương thức hoạt động sáng tạo, thiết thực, Ủyban Mặt trận các cấp đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự táchại của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Nhiều địa phương có cách làm hay, như: tọa đàm về vai trò của gia đình - nhà trường - xã hội trongphòng chống văn hóa phẩm độc hại; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật gắn với các lễ hội văn hóa, cácbuổi hội diễn văn nghệ quần chúng, đờn ca tài tử; thi sáng tác, biểu diễn các tác phẩm về phòngchống sản phẩm văn hóa độc hại.

Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận các khu phố đã phát huy vai trò giám sát, phát hiện nhiều điểmkinh doanh có biểu hiện văn hóa không lành mạnh, kịp thời phản ánh, kiến nghị chính quyền và các cơquan chức năng kịp thời xử lý.

Năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM sẽ đẩy mạnh côngtác hoạt động giám sát, tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ dân, để mọi người dân đều nhận thức đượccác sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội để bài trừ. Đặc biệt, cần phối hợp chặtchẽ với các ngành, đoàn thể và nhất là ngành giáo dục và Đoàn thanh niên gắn việc thực hiện chỉ thị46 với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM chobiết: "Hiện nay, các hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội lantruyền rất nhanh. Vì vậy chúng ta có phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư" trong đó xây dựng 5 nội dung, 5 tiêu chí mới để thực hiện. Những tiêu chí này nếu thực hiệntốt sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa khu dân cư"./.