Tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí

Xã hội 04/10/2018 - 16:23

Ngày 1/10, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có công văn gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đặt tại Thanh Hóa về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí, trong đó nhấn mạnh đến việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Thời gian qua công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Hầu hết các sở, ngành, địa phương đều đã có sự phân công cụ thể trách nhiệm của người phát ngôn, chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý kịp thời thông tin báo chí nêu; công tác phối họp với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trong việc cung cấp, xử lý thông tin và quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường; trên cơ sở đó đã cơ bản giúp cho các cơ quan báo chí tiếp cận được với nguồn tin chính thống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động báo chí còn bộc lộ một số hạn chế: vẫn còn một số địa phương chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; việc thực hiện xử lý thông tin báo chí nêu chậm, chưa theo đúng quy trình; các địa phưong, đơn vị còn né tránh, chưa thông tin kịp thời với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đối với các phóng viên, cộng tác viên hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin khi báo chí phản ánh đối với một số sự việc chưa kịp thời, thỏa đáng, dẫn đến việc báo chí thông tin kéo dài, làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí - ảnh 1
Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông gửi các Sở, ban, ngành

Trước thực trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đề nghị Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc cơ quan TW đặt tại Thanh Hóa và các cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Người phát ngôn phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Có trách nhiệm, chủ động cung cấp thông tin về hoạt động quản lý điều hànhthông qua hệ thống Trang thông tin điện từ của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tiếp cận nguồn tin chính thống, đảm bảo thông tin cung cấp cho báo chí phải kịp thời, chính xác để định hướng dư luận và tạo lòng tin, sự đồng thuận trong nhân dân, phù hợp với lợi ích của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.

2. Khi nhận được thông tin do báo chí phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách hoặc văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng về vấn đề báo nêu; các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và có phương án giải quyết kịp thời, báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông để phối họp xử lý. Trường họp thông tin báo chí phản ánh đúng sự thật, cần tiếp thu và đề ra biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Trường hợp báo chí thông tin không đúng sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng, cần có văn bản xác minh cụ thể gửi cơ quan báo chí đã đăng, phát thông tin đề nghị cải chính theo đúng quy định, đồng thời gửi vê Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi việc thực hiện cải chính thông tin của các cơ quan báo chí.

3. Khi nhận được thông tin đăng ký lịch làm việc của cơ quan báo chí hoặc phóng viên báo chí, các cơ quan, đơn vị cần sắp xếp, bố trí lịch làm việc thích hợp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị chu đáo nội dung để làm việc với báo chí. Khi phóng viên các cơ quan báo chí đến liên hệ làm việc, cơ quan, đơn vị cần yêu cầu phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo (do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, còn hiệu lực) hoặc Giấy giới thiệu do cơ quan báo chí cấp, còn hiệu lực, có nội dung rõ ràng: Làm việc với cơ quan, tổ chức nào? nội dung gì? thời gian cụ thể?. Trưòng hợp phát hiện phóng viên sử dụng giấy tờ không hợp pháp, hoặc có hành vi mạo danh nhà báo, sách nhiễu, thực hiện không đúng với các quy định của Luật Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, đề nghị thông tin kịp thời với cơ quan chức năng ở địa phưong hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để phối họp xử lý theo quy định.

4. Khi có vấn đề, sự kiện cần thông tin đến các cơ quan báo chí một cách rộng rãi, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thông tin cho các cơ quan báo chí tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tháng do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Huy Hoàng