Tập trung cho sản xuất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn mới

01/11/2018 - 06:06 - Nguồn: baohatinh.vn Yêu cầu xóa tin
Tập trung cho sản xuất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn mới

Chiều 31/10, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tháng 10; nghe đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Tập trung cho sản xuất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn mới

Thanh Hoài – Anh Tấn