Tây Ninh có trung tâm điều hành kinh tế - xã hội tập trung

Du lịch 04/07/2020 - 11:04

TTO - Một trung tâm điều hành được đặt tại trụ sở UBND tỉnh để tiếp nhận tổng hợp các thông tin, giúp lãnh đạo theo dõi, điều hành và ra các quyết định khi có tình huống khẩn cấp.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế-xã hội tập trung của tỉnh. Trung tâm này bắt đầu hoạt động từ ngày 3-7.

Trung tâm có các phòng chức năng như phòng quản lý, vận hành và tiếp nhận ý kiến người dân. Phòng này có các thiết bị tập trung dữ liệu, giám sát qua màn hình, tổng đài.

Điểm nhấn là phòng điều hành, chỉ huy đặt tại nhà làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh với nhiều màn hình tập trung có thể giúp lãnh đạo theo dõi, ra lệnh chỉ huy để xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Trung tâm giám sát điều hành tập trung tỉnh Tây Ninh được thiết kế để đảm bảo hiệu quả triển khai phát triển đô thị thông minh. Trung tâm có khả năng nâng cấp, mở rộng tích hợp nhiều dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện thu thập và xử lý thông tin từ các hệ thống chuyên ngành. Qua đó, trung tâm sẽ phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.

Trung tâm còn có dịch vụ giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống báo cáo thông tin kinh tế xã hội; dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; dịch vụ giám sát môi trường; hệ thống giám sát, bảo mật an toàn thông tin; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; giám sát quản lý điều hình trên lĩnh vực y tế, giáo dục; hệ thống quản lý thông tin đất đai...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh được đưa vào hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả, quản lý phát triển kinh tế xã hội. Đây là nền tảng để phát triển, đáp ứng nhu cầu điều hành đô thị thông minh của tỉnh trong tương lai.