Tết ở Nam Australia

Thế giới 27/01/2012 - 20:48

Tết của sinh viên Việt Nam ở Australia có dưa hấu, bánh chưng và cả trò chơi bầu cua truyền thống. Chúng tôi xem pháo hoa giao thừa xong thì đi... ra biển, vì biển có nước giống ở Việt Nam. (Trần Lê Bảo Yến, Australia)

Tết của sinh viên Việt NamAustralia có dưa hấu, bánh chưng và cả trò chơi bầu cua truyền thống. Chúng tôi xem pháo hoa giao thừa xong thì đi... ra biển, vì biển có nước giống ở Việt Nam. (Trần Lê Bảo Yến, Australia)

Bảo Yến

Theo dòng sự kiện:
Xuân Quê hương 2012
no image

australia, tết, sinh viên