Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào?

Tuổi Teen 29/04/2020 - 17:50

Vượt qua 8 thử thách dưới đây, bạn đích thị là anh tài địa lý!

Thác nước Victoria nằm ở quốc gia nào?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 1
New Zealand
Nga
Zimbabwe

Nhà thờ La Sagrada Familia nằm ở đâu? 

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 2
Argentina
Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha

Thành phố cổ Petra thuộc quốc gia?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 3
Peru
Italy
 Jordan

Machu Picchu nằm ở nước nào?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 4
Peru
Mexico
New Zealand

Phần còn lại của Bức tường Berlin nằm ở đâu?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 5
Đức
Nga
Anh

Tượng Chúa Kito Cứu thế nằm ở quốc gia nào?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 6
Brazil
Argentina
Italy

Núi Everest KHÔNG giáp khu vực nào?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 7
Nepal
Tibet
Iceland

Quốc gia nào KHÔNG giáp thác Iguazu?

Thác nước Victoria rộng nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? - ảnh 8
Brazil
Argentina
Mexico

Miko