Thách thức thị giác 2 giây: Bạn có đủ tinh mắt để nhìn ra ngay một chữ cái "lạc loài"?

Chuyện lạ 02/03/2021 - 13:05

Nếu bạn đã nhìn ra ngay một chữ cái in hoa khác với chữ L thì bạn thật tinh mắt. Chúc mừng bạn!

Câu đố 2 giây: Bạn hãy tìm ra một chữ cái in hoa khác với chữ L.

Thách thức thị giác 2 giây: Bạn có đủ tinh mắt để nhìn ra ngay một chữ cái

Thoạt nhìn những chữ L thanh mảnh này, bạn có thể nghĩ việc tìm ra chữ cái "lạc loài" sẽ rất dễ dàng, nhưng câu đó cũng không dễ vậy đâu, rất nhiều người đã đau đầu trước bức hình này. Nếu bạn đã nhìn ra ngay một chữ cái in hoa khác với chữ L thì bạn thật tinh mắt. Chúc mừng bạn!

Nếu bạn chưa nhìn ra thì bạn nhìn lướt nhanh toàn bộ ảnh sẽ thấy. Vì chỉ có 2 giây nên bạn phải nhìn lướt thật nhanh. Hy vọng bạn kịp tìm ra nó!

Chúng ta kiểm tra với đáp án nhé!

Đáp án

Thách thức thị giác 2 giây: Bạn có đủ tinh mắt để nhìn ra ngay một chữ cái

Chữ cái in hoa cần tìm là chữ I nằm ở dòng dưới cùng.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side