Thách thức thị giác 3 giây: Thử tài tinh mắt tìm một chữ cái in hoa khác trong ''vựa'' chữ A

Chuyện lạ 06/03/2021 - 13:02

Trong bảng chữ A in hoa, có một chữ cái in hoa khác. Phải là đôi mắt tinh tường như "cú vọ" mới nhìn ra ngay chữ cần tìm. Nếu bạn chưa nhìn ra ngay thì chúng ta cùng tìm kiếm nó.

Câu đố 3 giây: Bạn hãy tìm một chữ cái in hoa khác trong "vựa" chữ A.

Thách thức thị giác 3 giây: Thử tài tinh mắt tìm một chữ cái in hoa khác trong ''vựa'' chữ A - ảnh 1

Trong bảng chữ A in hoa, có một chữ cái in hoa khác. Phải là đôi mắt tinh tường như "cú vọ" mới nhìn ra ngay chữ cần tìm. Nếu bạn chưa nhìn ra ngay thì chúng ta cùng tìm kiếm nó.

Thời gian tìm kiếm không nhiều nên bạn hãy nhanh chóng đưa mắt nhìn lướt qua các dòng chữ.

Nếu bạn đã nhìn ra một chữ cái in hoa khác trong loạt chữ A thì chúc mừng bạn! Chúng ta hãy kiểm tra lại với đáp án.

Đáp án


Thách thức thị giác 3 giây: Thử tài tinh mắt tìm một chữ cái in hoa khác trong ''vựa'' chữ A - ảnh 2

Chữ cái in hoa khác biệt trong bảng chữ là chữ Y .

Nguồn bài và ảnh: Bright Side