Thái Nguyên: Hơn 2.300 lượt công dân được tiếp tại trụ sở Tiếp công dân

Xã hội 22/01/2021 - 11:59

Năm 2020, số lượt công dân được tiếp tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên là 2.338 lượt, tăng 10,38% so với năm 2019.

Thái Nguyên: Hơn 2.300 lượt công dân được tiếp tại trụ sở Tiếp công dân - ảnh 1

Buổi tiếp công dân đầu tiên của tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng (nguồn: thainguyen.gov.vn).

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từng bước nâng cao hiệu quả, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu phục vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Ngoài ra, Ban cũng tăng cường đối thoại, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; tập trung tham mưu, phân loại, xử lý đơn do Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy… giao nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Kết thúc năm, số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên là 2.338 lượt, tăng 10,38% so với năm 2019 với 573 người/273 vụ việc (trong đó khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh lần đầu là 171 người/86 vụ việc; tái khiếu nại là 402 người/187 vụ việc); tổng số đơn thư là 1.666 đơn (tăng 13,33% so với cùng kỳ năm 2019), đã xử lý 1.646 đơn (đạt tỷ lệ 98,80%)…

Tuy vậy, công tác tiếp công dân của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số vụ việc tiến độ giải quyết chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn hạn chế, có vụ việc chưa tạo được sự đồng thuận của người dân dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp; công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ ở cơ sở nắm bắt chính sách pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ nên hướng dẫn, xử lý đơn thư chậm, nhầm lẫn, vòng vo, gây bức xúc trong nhân dân…

Nguyễn Thành