Thanh Hóa: Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống... tạm dừng hoạt động

Giáo dục 25/05/2021 - 19:30

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn yêu cầu tạm dừng tất cả các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Hóa: Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống... tạm dừng hoạt động - ảnh 1

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của Trường Mầm non Thanh Xuân Nam, TP Thanh Hóa.

Chiều 25/5, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa ký ban hành công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa và tư vấn du học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, công văn yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và những đơn vị nêu trên nghiêm túc thực hiện từ ngày 26/5 đến khi có thông báo mới trở lại.

Thanh Hóa: Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống... tạm dừng hoạt động - ảnh 2

Công văn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng chỉ đạo, trong thời gian tạm dừng hoạt động, đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khuyến cáo học sinh không tham gia hoạt động tại các Trung tâm. Thông tin tới tất cả các bậc phụ huynh, học sinh được biết để cùng phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Trung tâm, kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định Sở GD&ĐT.