Thanh Hóa hỗ trợ Hải Dương 500 triệu đồng để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Nhà đất 26/02/2021 - 10:05

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản thông báo chủ trương hỗ trợ tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Thanh Hóa hỗ trợ Hải Dương 500 triệu đồng để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 - ảnh 1

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đồng ý chủ trương hỗ trợ tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với số tiền 500 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Thường trực Tỉnh ủy giao Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm chuyển số kinh phí hỗ trợ nêu trên đến tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa có Tờ trình số 78/TTr-MTTQ-BTT về việc xin chủ trương trích từ nguồn Quỹ phòng, chống COVID-19 để hỗ trợ Nhân dân tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

PV