''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này

Tuổi Teen 24/05/2020 - 04:57

Bạn có nhận ra các loại quả quen thuộc khi chúng đang ở trên cây và chưa chín? Thử xem bạn có hoàn thành trọn vẹn bài quiz ''''đơn giản'''' này không nhé!

''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 1
Roi
Ớt chuông
Đào Peru
Ackee
''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 2
Mận
Đào
Quách
Xoài
''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 3
Quách
Akebia
Mộc qua
''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 4
Mận
Đào
Ổi lông
''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 5
Aquabia
Quách
Salak
Akebia
''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 6
Ổi
Mãng Cầu
Na Đài Loan
''Thánh hoa quả'' mới biết 7 loại quả này - ảnh 7
Đào
Cam Úc
Hồng
Dưa lê Nam Phi

Miko