Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn

Thư giãn 04/08/2020 - 08:51

Chàng trai này xứng đáng nhận được đề cử "Thợ chụp có tâm nhất năm".

Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 1
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 2
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 3
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 4
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 5
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 6
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 7
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 8

Nancy (st)

Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 9
Chín bức ảnh 'đánh lừa' thế giới
Thanh niên nhiệt tình chụp ảnh ''nghệ thuật'' cho bạn - ảnh 10
Loạt ảnh chứng minh 'thế giới có hai kiểu người'