Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 5 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19

Xã hội 24/04/2020 - 15:59

Ngày 23-4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành 5 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch, công thương, giáo dục và giao thông vận tải.

Mỗi tiêu chí được chấm dựa trên thang điểm 10, điểm càng cao thì mức độ an toàn càng lớn. Đáng chú ý, mỗi Bộ tiêu chí đều có các tiêu chí thành phần bắt buộc cụ thể không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí bắt buộc này bị 0 điểm, đơn vị phải tạm dừng hoạt động và chỉ được mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Cụ thể, đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt dưới 50% tổng số điểm sẽ không được hoạt động; đạt từ 50% đến 100% tổng số điểm và các tiêu chí bắt buộc đều đạt hoặc có thực hiện sẽ được hoạt động trở lại.

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 5 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19 - ảnh 1
Một số quán hàng quy mô nhỏ trên đường Hoàng Sa (Quận 3) đã mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Đối với ngành du lịch, những doanh nghiệp lữ hành có tiêu chí an toàn đạt 100% được hoạt động bình thường. Đơn vị có tiêu chí từ 80% đến dưới 100% được hoạt động nếu không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và được kiểm tra khả năng hoàn thiện các tiêu chí sau 7 ngày từ ngày đánh giá.

Đơn vị có mức độ an toàn thấp, từ 50% đến dưới 80%, phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo an toàn mới được hoạt động. Và các doanh nghiệp có tiêu chí an toàn dưới 50% không được hoạt động.

Đối với lĩnh vực công thương, các chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại đạt từ 80 điểm trở lên được phép hoạt động. Từ 50 điểm đến dưới 80 điểm được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được UBND địa phương kiểm tra định kỳ.

Dưới 50 điểm phải tạm dừng hoạt động; đồng thời phải khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Đối với lĩnh vực giáo dục, nếu tổng điểm từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Còn nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, các đơn vị vận tải đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0 thì được phép hoạt động. Từ 60% đến dưới 80% và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0 được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt. Đối với những trường hợp chỉ đạt dưới 60% thì không được phép hoạt động.

HP