''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia

Tuổi Teen 06/07/2020 - 11:13

Chuyên gia Địa lý hãy cùng thử tài tên tiếng Anh của các quốc gia nhé! Bắt đầu thôi!

''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 1
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 2
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 3
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 4
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 5
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 6
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 7
A
B
C
D
''Thánh soi'' sẽ phát hiện lỗi sai trong tên của các quốc gia - ảnh 8
A
B
C
D

Miko