Thầy Bùi Nam đề xuất Bộ quy định phụ cấp trách nhiệm 0,2 cho giáo viên chủ nhiệm

Giáo dục 20/04/2021 - 07:56

Muốn trường học ổn định, lớp học ổn định, hạn chế bạo lực, học sinh học tốt,… thì vai trò của giáo viên chủ nhiệm là vô cùng quan trọng.

Trong ngành giáo dục hiện nay đang tồn tại một thực tế là có giáo viên thì làm việc rất nhiều, giáo viên chủ nhiệm làm rất nhiều công việc, không còn có thời gian, làm việc cả ban đêm vẫn không đủ thời gian, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên thì làm việc “tàng tàng”, thời gian trống rất nhiều, nhiều giáo viên làm rất nhiều việc ngoài giờ không liên quan đến giáo dục.

Điều đó, bộc lộ việc định mức làm việc, phân công công việc chưa hợp lý.

Trong phạm vi bài viết, xin được trình bày việc lại định mức giờ dạy của giáo viên hiện nay, và kiến nghị về định mức làm việc, kiêm nhiệm đối với giáo viên, giáo viên chủ nhiệm.

Định mức làm việc của giáo viên phổ thông hiện nay

Tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017 về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông quy định:

Giáo viên tiểu học: Định mức: 23 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:

Trường hạng I: 2 tiết/tuần; Trường hạng II: 1/3 định mức tiết dạy của giáo viên không kiêm nhiệm; Trường hạng III: 1/2 định mức tiết dạy khi không kiêm nhiệm;

Chế độ giảm giờ dạy của giáo viên tiểu học như sau:

Giáo viên chủ nhiệm giảm 3 tiết/tuần; Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn: giảm 3 tiết/môn/tuần;

Giáo viên kiêm nhiệm công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu chưa có cán bộ chuyên trách): giảm từ 2 - 3 tiết/tuần do hiệu trưởng quyết định;

Tổ trưởng bộ môn: giảm 3 tiết/tuần; Tổ phó chuyên môn: giảm 1 tiết/tuần; Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách: Giảm 04 tiết/tuần; Giáo viên làm ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: Giảm 02 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm chủ tịch, thư ký hội đồng trường: giảm 2 tiết/tuần; Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân: giảm 2 tiết/tuần;

Giáo viên trung học cơ sở: Định mức: 19 tiết/tuần

Giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:

Trường hạng I: 2 tiết/tuần; Trường hạng II: 1/3 định mức tiết dạy khi không kiêm nhiệm; Trường hạng III: 1/2 định mức tiết dạy khi không kiêm nhiệm.

Chế độ giảm giờ dạy của giáo viên trung học cơ sở

Giáo viên chủ nhiệm giảm 4 tiết/tuần; Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn: giảm 3 tiết/môn/tuần; Giáo viên kiêm nhiệm công tác văn nghệ, phòng thiết bị, thư viện,…: giảm từ 2 - 3 tiết/tuần do hiệu trưởng quyết định; Tổ trưởng bộ môn: giảm 3 tiết/tuần; Tổ phó chuyên môn: giảm 1 tiết/tuần;

Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách: Giảm 03 tiết/tuần; Giáo viên làm ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: Giảm 01 tiết/tuần; Giáo viên kiêm chủ tịch, thư ký hội đồng trường: giảm 2 tiết/tuần; Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân: giảm 2 tiết/tuần.

Thầy Bùi Nam đề xuất Bộ quy định phụ cấp trách nhiệm 0,2 cho giáo viên chủ nhiệm - ảnh 1

Thầy Bùi Nam đưa ra kiến nghị giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm được giảm 6 tiết/ tuần. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Giáo viên trung học phổ thông: Định mức: 17 tiết/tuần.

Giáo viên trung học phổ thông sẽ được giảm định mức tiết học như sau:

Giáo viên chủ nhiệm giảm 4 tiết/tuần; Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn: giảm 3 tiết/môn/tuần; Giáo viên kiêm nhiệm công tác văn nghệ, thể dục phòng thiết bị, thư viện,… giảm từ 2 - 3 tiết/tuần do hiệu trưởng quyết định; Tổ trưởng bộ môn: giảm 3 tiết/tuần; Tổ phó chuyên môn: giảm 1 tiết/tuần;

Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách: Giảm 03 tiết/tuần; Giáo viên làm ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: Giảm 01 tiết/tuần; Giáo viên kiêm chủ tịch, thư ký hội đồng trường: giảm 2 tiết/tuần; Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân: giảm 2 tiết/tuần.

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở thì:

Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Kiến nghị giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm được giảm 6 tiết/ tuần

Có thể thấy với quy định về định mức tiết dạy trên thì giáo viên tiểu học thực hiện giảng dạy và kiêm nhiệm 23 tiết/ tuần; giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết/ tuần; giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết/ tuần.

Việc quy định trên, người viết cho rằng chưa hợp lý cần phải thay đổi, hiện nay Luật Giáo dục 2019 đã có hiệu lực chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học cũng như trung học phổ thông là như nhau đều là trình độ đại học, công việc giáo viên tiểu học, trung học cơ sở có phần khó khăn, vất vả hơn bậc trung học phổ thông (do tâm lý, lứa tuổi học sinh tiểu học, trung học cơ sở), nhưng số tiết định mức của giáo viên trung học phổ thông chỉ 17 tiết/ tuần là chưa phù hợp.

Nhưng thời gian 1 tiết học của bậc tiểu học hiện nay chỉ 35 phút là hơi ngắn, không đủ thời gian để giáo viên rèn năng lực và phẩm chất cho học sinh. Nên tôi đề xuất quy định về định mức tiết dạy ở cả 3 bậc học là như nhau, mỗi tiết là 45 phút. Có thể cả 3 bậc học đều là 19 hoặc 20 tiết/ tuần.

Về kiêm nhiệm thì nên đề nghị xem lại việc giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm chỉ từ 3 – 4 tiết/ tuần, công việc của giáo viên chủ nhiệm hiện nay vô cùng vất vả lớp có vấn đề gì cũng giáo viên chủ nhiệm cũng phải làm, học sinh cãi nhau ngoài nhà trường cũng giáo viên chủ nhiệm, học sinh té ngã cũng giáo viên chủ nhiệm, rồi đầu buổi học phải đến sớm xem tình hình lớp, rồi lao động vệ sinh, rồi kế hoạch nhỏ, hoạt động, rồi nào hồ sơ, học bạ, sổ chủ nhiệm, rồi giờ sinh hoạt, chào cờ,…

Không chỉ trong thời gian làm việc, đôi khi ở bên ngoài nhà trường học sinh đánh nhau hay vi phạm nội dung khác giáo viên chủ nhiệm cũng phải tất bật với công việc.

Rồi tình hình học tập, học tập, học sinh học yếu, ở lại, nghỉ học,… giáo viên chủ nhiệm còn bị cắt thi đua,… Nói chung “trăm dâu đổ đầu… chủ nhiệm”.

Chương trình mới còn xuất hiện hoạt động trải nghiệm nên nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm còn nặng nề hơn, giáo viên chủ nhiệm còn vất vả hơn.

Do đó, người viết đề xuất tăng số tiết kiêm nhiệm của giáo viên chủ nhiệm là 6 tiết/ tuần; có thêm phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm là 0,2. Bên cạnh đó, có chế độ khen thưởng dành cho giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khi đó mới có hy vọng khuyến khích giáo viên xung phong nhận nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm, còn hiện nay giáo viên rất “sợ” khi được phân công chủ nhiệm.

Giáo dục đạo đức ngày nay vô cùng quan trọng, chỉ khi giáo viên chủ nhiệm làm việc hết trách nhiệm, làm tốt thì chắc chắn học sinh học tốt hơn, tránh bạo lực học đường, ngồi nhầm lớp,…

Bên cạnh đó các hoạt động kiêm nhiệm như thiết bị, thư viện,… chỉ giảm từ 2 – 3 tiết là không phù hợp, trong khi họ phải làm việc như một nhân viên trường học, nếu giao 2 – 3 tiết (không đủ một buổi làm việc) thì làm sao họ làm việc có hiệu quả.

Muốn trường học ổn định, lớp học ổn định, hạn chế bạo lực, học sinh học tốt,… thì vai trò của giáo viên chủ nhiệm là vô cùng quan trọng, nên rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có chính sách phù hợp cho giáo viên chủ nhiệm.

BÙI NAM