Thêm giám đốc trần tình về ''lương khủng''

Xã hội 30/08/2013 - 16:33

Trong khi Công ty Thoát nước Đô thị và Công ty Công viên Cây xanh đã nhìn nhận sai phạm và khẩn trương khắc phục thì Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TP (Công ty Chiếu sáng Công cộng) vẫn dùng dằng.

Trong khi Công ty Thoát nước Đô thị và Công ty Công viên Cây xanh đã nhìn nhận sai phạm và khẩn trương khắc phục thì Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TP (Công ty Chiếu sáng Công cộng) vẫn dùng dằng.

no imagePlay

Đinh Tuấn (Theo NLD)