Thép cuộn, thép dây của Việt Nam thoát 'án' tự vệ từ Canada

Kinh tế 08/04/2019 - 17:15

(NDH) Theo kết luận điều tra cuối cùng của chính phủ Canada, Việt Nam có đủ điều kiện để được loại trừ khỏi danh sách bị áp thuế tự vệ khi xuất khẩu một số sản phẩm thép sang thị trường này.

Đầu tháng 4, Tòa án Thương mại Quốc tế (CITT) công bố báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép được nhập khẩu từ nước ngoài.

CITT kết luận thép không hợp kim cán phẳng, cán nóng dạng cuộn và dây thép không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc, Panama, Peru, Colombia, Honduras, các nước được hưởng thuế quan ưu đãi phổ cập sẽ không bị áp dụng biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch thuế quan.

Việt Nam là nước đang phát triển và được hưởng thuế quan ưu đãi phổ cập khi xuất khẩu hàng hóa vào Canada. Hơn nữa, lượng xuất khẩu các sản phẩm bị điều tra của Việt Nam vào Canada là không đáng kể. Vì vậy, CITT loại trừ Việt Nam khỏi danh sách quốc gia bị áp dụng biện pháp tự vệ.

Thép cuộn, thép dây của Việt Nam thoát "án" tự vệ từ Canada. Ảnh: Reuters.

Tương tự, các nước đang phát triển được hưởng thuế quan ưu đãi phổ cập khác cũng sẽ thoát “nạn” nếu đáp ứng được hai điều kiện. Hai điều kiện này là lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ nước này nhỏ hơn 3% và không vượt quá 9% tổng lượng Canada nhập khẩu.

Các nước còn lại sẽ bị áp dụng biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch thuế quan trong thời kỳ 3 năm.

Lý giải cho biện pháp tự vệ trên, CITT cho biết khối lượng nhập khẩu các sản phẩm bị điều tra vào Canada gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2015 - 2017, gây ra thiệt hại cũng như đe dọa thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Ngoài thép không hợp kim cán phẳng, cán nóng dạng cuộn và dây thép không gỉ, các nhóm sản phẩm còn lại không bị áp dụng biện pháp. Bởi, CITT xác định không có sự gia tăng nhập khẩu hoặc không tồn tại thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước.

Trước đó, ngày 11/10/2018, CITT thông báo điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu theo quy định của Đạo luật Toà án thương mại quốc tế Canada đối với 7 nhóm sản phẩm thép.

Các sản phẩm bị điều tra là thép hợp kim hoặc không hợp kim cán phẳng, thép không hợp kim dạng thanh và que; ống, ống dẫn và thanh hình ống; tấm thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nóng; thép không hợp kim cán phẳng, đã phủ, mạ hoặc tráng; dây thép không gỉ; thép dạng thanh hoặc que cán nóng.

Thép cuộn, thép dây của Việt Nam thoát 'án' tự vệ từ Canada Thép cuộn, thép dây của Việt Nam thoát 'án' tự vệ từ Canada
10 3486 56 reviews

(NDH) Theo kết luận điều tra cuối cùng của chính phủ Canada, Việt Nam có đủ điều kiện để được loại trừ khỏi danh sách bị áp thuế tự vệ khi xuất khẩu một số sản phẩm thép sang thị trường này.