Thi đua yêu nước xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp

Xã hội 02/10/2020 - 11:49

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Ngãi đã phát triển rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh...

Ngày 02/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015–2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020–2025; tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH trong 5 năm tiếp theo.

Thi đua yêu nước xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp - ảnh 1

Quang cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phương pháp, cách làm phù hợp, giúp phát huy được nguồn nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển quê hương tỉnh Quảng Ngãi

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ngãi đã thực sự tạo được lan tỏa sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân...

Song song với việc triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, hàng năm UBND tỉnh phát động thi đua có chủ đề sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngoài ra còn phát động các phong trào thi đua theo đợt để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Thi đua yêu nước xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp - ảnh 2

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình, ngành mình để phát động và triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm, tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị cả giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, với sự sáng tạo cùng những giải pháp, mô hình, cách làm hay và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều phong trào thi đua đã gặt hái những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Thi đua yêu nước xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp - ảnh 3

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể và các cá nhân

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, sau khi tổng kết giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” để tiếp tục động viên các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Từ năm 2016-2019, tổng nguồn vốn huy động và lồng ghép để đầu tư xây dựng NTM đạt 11.767 tỷ đồng, trong đó các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng góp về tiền bạc, đất đai, tài sản,... tương đương 539 tỷ đồng.

Nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua nên trong 04 năm 2016- 2019 đã có 72 xã về đích NTM, tăng gấp 6 lần so với giai đoạn 2011-2015 (11 xã), trong đó có 7 xã miền núi và 3 xã thuộc huyện đảo Lý Sơn.

Với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quảng Ngãi đã đầu tư 836 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 38.650 lượt hộ nghèo và nhân rộng 05 mô hình giảm nghèo với 96 hộ tham gia. Các chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, kịp thời đã góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, sau khi phát động, đã được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển KT-XH, góp phần thực hiện CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế…

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tập thể xuất sắc tiêu biểu gắn liền với các phong trào thi đua theo các chủ đề: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào “Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước của cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng, có thể nói, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng Nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên trong giai đoạn 2015 - 2020, Quảng Ngãi đã huy động đồng bộ được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Thi đua yêu nước xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp - ảnh 4

Trao Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2019 cho 6 tập thể

Từ kết quả phong trào thi đua của tỉnh, trong 5 năm qua, nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quí đã được Đảng, Nhà nước biểu dương khen tặng cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Ngãi, hạng Nhì, Ba cho 14 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 38 tập thể, 62 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 66 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 102 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 356 tập thể; công nhận Tập thể Lao động xuất sắc cho 2.230 tập thể; tặng Bằng khen cho 4.956 tập thể, 8.656 cá nhân; tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi đối với 09 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 436 cá nhân.

Hải Yến