Thi hành án góp phần quan trọng để công lý được thực thi

17/11/2018 - 09:50 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin

Điểm lại những kết quả nổi bật của ngành THADS trong năm qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả và thành tích của Bộ Tư pháp, hệ thống THADS, tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tư pháp và hệ thống THADS trong năm 2018.

Theo đó, trong bối cảnh số thụ lý mới tiếp tục tăng cả về việc và về giá trị nhưng kết quả việc, tiền thi hành xong đều đạt và vượt chỉ tiêu, với tỉ lệ 80,3% về việc và 38,35% về tiền. Việc thi hành các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Cũng trong năm qua, công tác tiếp công dân tiếp tục được nâng cao hiệu quả, giảm số việc khiếu nại, tố cáo và tăng tỉ lệ giải quyết xong so với năm 2017 (tăng 1,22%). Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đã trực tiếp làm việc với UBND một số tỉnh, thành để giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài... Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS tiếp tục đạt được một số kết quả nổi bật như đã bước đầu thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý THADS trên toàn quốc...

thi hanh an gop phan quan trong de cong ly duoc thuc thi
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2018. Ảnh: T.Hải

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những yếu kém mà ngành THADS, hành chính cần có giải pháp khắc phục. Đó là còn một số sai sót, vi phạm của chấp hành viên, công chức trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án. Số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tuy giảm so với năm 2017 nhưng vẫn còn nhiều (17 trường hợp). Số vụ việc và số tiền chuyển kỳ sau tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều; một số việc tồn đọng từ nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm.

“Riêng đối với việc thi hành án hành chính, mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm 2018, nhưng kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan Nhà nước trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa chuyển biến rõ rệt. Đến nay, vẫn còn 151 bản án mà người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND chưa được thi hành xong (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước)”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý.

Bước sang năm 2019, đất nước tiếp tục tập trung xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là việc gia nhập và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Bộ Tư pháp, hệ thống THADS cần nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, chú ý một số nội dung cấp bách như: Tập trung tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về THADS để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. Nghiên cứu, sơ kết việc tổ chức thi hành Luật Thi hành án dân sự. Rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải quyết việc THADS chưa có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm giai đoạn 2019-2023.

Ưu tiên các nguồn lực tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý, ngành THADS cần tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính.

“Hiện công tác thi hành án hành chính còn gặp nhiều khó khăn khi đối tượng phải thi hành là UBND các cấp, Chủ tịch UBND.

Nếu ngành tư pháp thấy việc thi hành án hành chính không thi hành được thì báo cáo cấp có thẩm quyền, trao đổi và phối hợp, có chế tài với các cơ quan như kiểm sát, tòa án hoặc kiến nghị cấp trên ra quyết định xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan hành chính không thi hành án hành chính. Cùng với đó, nghiên cứu việc sửa đổi Luật Tố tụng hành chính cho phù hợp với thực tế hiện nay, công lý phải được thực thi, pháp luật phải đi vào cuộc sống với quyền năng buộc phải thi hành”, Phó Thủ tướng nói.

Báo cáo của Tổng cục THADS cho biết, năm 2018: Tổng số thụ lý về việc là 927.249 việc, tăng 44.512 việc (5,04%) so với cùng kỳ. Tổng số phải thi hành là 914.083 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 711.990 việc (77,89%). Kết quả, đã thi hành xong 571.708 việc, đạt tỷ lệ 80,30%. Về tiền, tổng số thụ lý là trên 196.000 tỷ đồng, tăng trên 23.000 tỷ đồng (13,32%) so với năm 2017. Tổng số phải thi hành là 178.000 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 90.000 tỷ đồng (51,28%).

Kết quả, thi hành xong đạt hơn 34.520 tỷ đồng (38,35%)… Công tác THADS tiếp tục có những tiến bộ, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Thanh Hải