Thí sinh tham gia kì thi quốc gia được cộng điểm khi xét tốt nghiệp như thế nào?

Giáo dục 30/05/2019 - 08:29

Cộng 1-2 điểm ưu tiên cho thí sinh khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạosửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia nêu rõ: Học sinh trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên ...

Cộng 1-2 điểm ưu tiên cho thí sinh khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạosửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia nêu rõ:

Học sinh trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trong thời gian học trung học phổ thông thì được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, từ 03/5/2019, thí sinh được cộng 2 điểm nếu xếp loại giỏi với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp.

Cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với Giấy chứng nhận nghề; loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp. Cộng 1 điểm nếu xếp loại trung bình.