Thị trường ô tô tháng 6/2018 giảm nhẹ, Honda Civic "đổi đời"

13/07/2018 - 06:03 - Nguồn: infonet.vn Yêu cầu xóa tin


Theo báo cáo bán hàng VAMA tháng 6/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.913 xe, giảm 5% so với tháng 5/2018, tăng 10% so với tháng 6/2017.