Thói quen hát karaoke bộc lộ tính cách thật của bạn

Tuổi Teen 05/04/2016 - 10:18

Câu hỏi: Kiểu hát nào dưới đây đúng với bạn nhất? A. Nhắm mắt hát. B. Gào thét vô tư, không cần đúng nhạc. C. Rất chú trọng cách hát cũng như phong cách hát. D. Hai tay nắm chặt micro. Khang Ninh (theo Xinli )

Câu hỏi: Kiểu hát nào dưới đây đúng với bạn nhất?

no image

A. Nhắm mắt hát.

B. Gào thét vô tư, không cần đúng nhạc.

C. Rất chú trọng cách hát cũng như phong cách hát.

D. Hai tay nắm chặt micro.

Khang Ninh (theo Xinli)