THÔNG BÁO: Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14/7-19/7/2020

Kinh tế 13/07/2020 - 17:36

Để phục vụ sửa chữa, đảm bảo cung cấp điện cho người dân trên địa bàn, Điện lực Lạng Sơn thông báo lịch cắt điện cụ thể từng địa phương từ ngày 14/7-19/7/2020.

Do thời tiết nắng nóng, công ty Điện lực Lạng Sơn cần sửa chữa môt số trạm biến áp để nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân. Cụ thể, từ ngày 14/7-19/7, khu vực mất điện là: Thành phố Lạng Sơn; Huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, Văn Quan. Còn một số địa phương không bị mất điện đợt này có: Huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Bình Lập, Đình Gia.

Lịch cắt điện cụ thể tại các địa phương như sau:

Lịch cắt điện dự kiến tại Huyện Bắc Sơn

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14/7-19/7/2020 - ảnh 1

Lịch cắt điện dự kiến tại Huyện Văn Lãng

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14/7-19/7/2020 - ảnh 2

Lịch cắt điện dự kiến tại Huyện Văn Quan

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14/7-19/7/2020 - ảnh 3

Lịch cắt điện dự kiến tại Thành phố Lạng Sơn

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14/7-19/7/2020 - ảnh 4

Nguồn: http://cskh.npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/2#