Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm

Thư giãn 04/08/2020 - 19:26

Những con vật đáng yêu hơn nhờ bộ lông, vậy nên khi bắt đi tắm chúng thường tỏ ra không thích.

Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 1
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 2
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 3
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 4
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 5
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 6
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 7
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 8
Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 9

> Xem tiếp" href="https://vnexpress.net/hai/thu-cung-hoa-phu-thuy-khi-di-tam-4141099-p2.html">>> Xem tiếp

Nancy tổng hợp

Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 10

Cả nhà khổ sở dụ chó cưng đi tắm

Thú cưng hóa ''phù thuỷ'' khi đi tắm - ảnh 11

Loạt chó cưng cực ngầu khi ra phố