Thu nhập bình quân của người dân nông thôn Hà Nội đã tăng gấp 1,36 lần

Xã hội 29/09/2020 - 08:55

Thời gian qua, 3 phong trào trọng điểm được Hội nông dân phát động và triển khai trong thời gian qua rất có hiệu quả. Đời sống và thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt gấp 1,36 lần so với năm 2015, cơ bản ở các huyện không còn hộ nghèo, 10 huyện và 96,1% tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 15 xã NTM nâng cao.

Ngày 26-9, Hội nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2020), biểu dương điển hình tiên tiến Hội nông dân TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng Hội nông dân có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới dự.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực đánh giá, thời gian qua, 3 phong trào trọng điểm được Hội Nông dân đã phát động và triển khai trong thời gian qua rất có hiệu quả, đó là Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng.

Các phong trào được triển khai rất tích cực và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XV, XVI của TP, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020 về những thành tựu, kết quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, là một trong những điểm sáng, thành tựu trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và chỉ tiêu về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, từ năm 2018 đã hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và nâng cao đời sống nông dân.

Thu nhập bình quân của người dân nông thôn Hà Nội đã tăng gấp 1,36 lần - ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012-2020. (Ảnh: H.K)

Đến nay, đời sống và thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt gấp 1,36 lần so với năm 2015, cơ bản ở các huyện không còn hộ nghèo, 10 huyện và 96,1% tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM, 15 xã NTM nâng cao. Hiện, Thành ủy đang chỉ đạo 2 xã NTM kiểu mẫu của Thủ đô đó là xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng), đồng thời 5 huyện đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt phát triển từ huyện lên quận, xã lên phường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng Hội nông dân các cấp cùng với các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở đã triển khai tốt Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Thành ủy, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng ta vừa chống dịch như chống giặc, đồng thời triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và không có hộ nào quá khó khăn không được quan tâm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Hội nông dân các cấp của TP triển khai tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, giúp hội viên nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và TP-đặc biệt là tiếp cận với khoa học công nghệ mới, thiết thực tư vấn, trợ giúp nông dân giải quyết những khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Các cấp Hội nông dân phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân theo hướng nông nghiệp Thủ đô phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

Xây dựng NTM mang bản sắc riêng, văn hóa nông thôn của Thủ đô và có lộ trình, định hướng phát triển từ xã lên phường, từ huyện lên quận theo lộ trình đô thị hóa mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ sắp tới sẽ đề ra.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ hội viên, tạo sự đồng thuận thống nhất cao về xây dựng NTM, nhất là duy trì các tiêu chí NTM đã đạt được và duy trì xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu giai đoạn 2020-2025, đạt được chỉ tiêu 100% các xã của các huyện đạt chuẩn NTM, trên 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trên 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, 2 tập thể, 5 cá nhân đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen. 41 tập thể, 64 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được Hội nông dân TP biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu 9 cá nhân dự đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội nông dân Việt Nam; đại diện 1 tập thể Hội nông dân và 10 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội.

Vân Hà