Thu nhập bình quân của người dân Thanh Oai tăng gấp 6 lần nhờ xây dựng nông thôn mới

Xã hội 14/07/2020 - 17:26

Những kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại huyện Thanh Oai, Hà Nội đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, nâng cao đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 tăng gấp 6 lần so với năm 2010.

Đây là thông tin được ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 14-7.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, đến nay huyện đã có 20/20 xã (đạt 100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với tiêu chí huyện NTM, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Huyện đã trình TP thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Hiện nay đang tiếp thu ý kiến của các Sở ngành, TP hoàn thiện lại báo cáo và khắc phục một số nội dung công việc để đảm bảo trình Trung ương đánh giá xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Sau 10 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, đời sống của người nông dân trên địa bàn đã được nâng cao. Quy mô giáo dục tiếp tục được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản từng bước được chuẩn hoá và hiện đại. Huyện đã thực hiện xây mới 60 trường học (gồm 2 trường Trung học phổ thông, 14 trường THCS, 25 trường tiểu học, 19 trường mầm non); cải tạo sửa chữa 17 trường học (gồm 1 trường Trung học phổ thông, 6 trường THCS, 6 trường tiểu học, 4 trường mầm non).

Đến nay, 4 cấp trường trên địa bàn huyện có 57/74 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 77,02%. Trong đó: Cấp mầm non, 22/26 trường đạt 75%; cấp tiểu học 17/24 trường đạt 70, 83% (có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2); 16/21 trường cấp THCS đạt  chuẩn quốc gia chiếm 76,19% và  2/3 trường cấp THPT đạt chuẩn quốc gia chiếm 66,66%.

Đối với tiêu chí văn hoá, thể thao ở cơ sở cũng được các cấp, ngành và người dân quan tâm đầu tư. Từ năm 2010 đến tháng 6-2020, ngân sách nhà nước chủ yếu tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp tu sửa xây mới; trong đó xây mới 74, cải tạo nâng cấp 20 nhà văn hoá với tổng kinh phí 281.321 triệu đồng.

Hiện nay, 114/114 thôn đã có nhà văn hoá và nơi sinh hoạt hội họp trong đó có 68 nhà văn hoá cơ bản đạt chuẩn. Hệ thống sân bãi, điểm sinh hoạt văn hoá công cộng, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp trên địa bàn.

Đặc biệt, sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, thu nhập bình người của huyện năm 2019 đạt 48,56 triệu đồng/người/năm (tăng 40, 53 triệu đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2010).

Thu nhập bình quân của người dân Thanh Oai tăng gấp 6 lần nhờ xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian qua (ảnh P.C)

Các hộ nghèo trên địa bàn đều được quan tâm hỗ trợ xây sửa nhà ở, tư liệu sản xuất, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… để ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Kết quả cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 11,42%, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 5,57%, đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 0,78%; cận nghèo là 3,05%. Dự kiến đến cuối năm 2020 địa phương sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,95%...

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác tăng qua các năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ, nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.

Đến tháng 6-2020 trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phong Châu