Thử thách IQ: Hãy thêm các ký hiệu phép tính toán học để cho ra bài toán đúng

Khoa Học 29/05/2021 - 15:17

Câu đố thử tài các bạn giỏi toán học đây!

Hãy điền 3 ký hiệu toán học vào dòng số này để được phép tính đúng!

Thử thách IQ: Hãy thêm các ký hiệu phép tính toán học để cho ra bài toán đúng - ảnh 1

Bài toán này cần thêm các ký hiệu phép tính toán học nào để ra kết quả đúng?

Thử thách IQ: Hãy thêm các ký hiệu phép tính toán học để cho ra bài toán đúng - ảnh 2

Đố bạn cách để phép tính 24 – 15 = 1 trở thành phép tính đúng.

Thử thách IQ: Hãy thêm các ký hiệu phép tính toán học để cho ra bài toán đúng - ảnh 3

Hãy điền 2 phép tính toán học để kết quả bài toán bằng 9.

Thử thách IQ: Hãy thêm các ký hiệu phép tính toán học để cho ra bài toán đúng - ảnh 4

Hãy di chuyển 1 số để cân bằng phương trình.

Theo CERSEI/VTC News