Thử thách IQ với năm câu đố tư duy

Giáo dục 13/08/2020 - 21:43

Liệu trong 30 giây, bạn có thể giải được các câu đố đòi hỏi khả năng tư duy, tính toán và suy luận nhanh?

Câu 1: Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?

Thử thách IQ với năm câu đố tư duy - ảnh 1

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/thu-thach-iq-voi-nam-cau-do-tu-duy-4132745-p2.html">>>Đáp án

Câu 2: Di chuyển một que diêm để có kết quả đúng.

Thử thách IQ với năm câu đố tư duy - ảnh 2

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/thu-thach-iq-voi-nam-cau-do-tu-duy-4132745-p3.html">>>Đáp án

Câu 3: Thêm một dấu để được kết quả là số lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8.

Thử thách IQ với năm câu đố tư duy - ảnh 3

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/thu-thach-iq-voi-nam-cau-do-tu-duy-4132745-p4.html">>>Đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Thử thách IQ với năm câu đố tư duy - ảnh 4

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/thu-thach-iq-voi-nam-cau-do-tu-duy-4132745-p5.html">>>Đáp án

Câu 5: Tìm ba số A, B, C sao cho A + B + C = A x B x C.

Thử thách IQ với năm câu đố tư duy - ảnh 5

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/thu-thach-iq-voi-nam-cau-do-tu-duy-4132745-p6.html">>>Đáp án

Theo MashUp Math