Thủ tướng bổ nhiệm Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Chính trị 14/04/2020 - 17:11

Đại tá Vũ Ngọc Thiềm, Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin, Bộ Quốc phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ.

Cụ thể, tại  Quyết định 505/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Ngọc Thiềm, Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin, Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Cũng liên quan đến nhân sự Ban Cơ yếu Chính phủ, tại Quyết định 506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đăng Lực, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.