Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án gần 170 triệu USD vào Nghệ An

Nhà đất 26/02/2021 - 22:47

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất dự án ''hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh (Nghệ An)'' với tổng mức tổng mức đầu tư gần 170 triệu USD từ vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án gần 170 triệu USD vào Nghệ An - ảnh 1

Một góc TP Vinh (Nghệ An).

Cụ thể, Dự án có tổng mức đầu tư là 168 triệu USD (tương đương 3.903 tỷ đồng), trong đó, vốn vay IBRD của WB là 130 triệu USD (tương đương 3.020, 2 tỷ đồng); vốn đối ứng là 882,8 tỷ đồng (tương đương 38 triệu USD).

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An.

Trong đó, có 4 mục tiêu cụ thể, gồm: Giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước.

Cải thiện điều kiện môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân thành phố Vinh thông qua cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tạo động lực phát triển cho thành phố Vinh thông qua xây dựng một số đường kết nối.

Hơn nữa, nhằm tăng cường năng lực quản lý đô thị; thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát ngập lụt cho thành phố Vinh.

Được biết, sau khi phê duyệt đề xuất dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo WB về đề xuất dự án. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Nghệ An tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan trong quá trình lập và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, rà soát các hạng mục đầu tư để tránh trùng lặp, lãng phí và bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB; Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.

Ngọc Tuấn